Više o TriPollar metodi

Traganje za idealnom figurom danas više ne prisiljava klijente da se oslanjaju samo na skupe, invazivne tehnike koje su često veoma bolne, zahtevaju duži oporavak i nose rizik moguće infekcije, niti se od njih može očekivati da izdržavaju brojne sesije agresivnih masaža ili upotrebe raznih kremova u dubioznim naporima da smanje pojavu celulita.

Umesto toga, najnovija dostignuća nude efikasne neinvazivne alternativne postupke koji su bezbedniji i komforniji. Njihovom primenom uspeva se pronaći ravnoteža između ishoda kozmetičkog postupka i njegove podnošljivosti.

Estetski neinvazivni tretman TriPollar metodom radiotalasne lipolize i radiotalasnog liftinga postao je u tome smislu superiorna metoda u remodeliranju tela, smanjenju lokalizovanih masnih naslaga, redukciji celulita svih tipova i uklanjanju viška i zatezanju kože.

  • Masne naslage

Gojaznost je danas estetski problem mnogih ljudi. Masno tkivo nastaje agregacijom masnih ćelija koje se grupišu u male odeljke formirane membranama vezivnog tkiva. Masne ćelije sadrže lagerovanu mast – lipid. Njihova  važna karakteristika je da se stvaraju do navršenog puberteta i da svaka osoba ima određen i samo toliki broj masnih ćelija u organizmu. Kasnije tokom života one se mogu samo uvećavati ali ne i umnožavati. Zato su mnogi stručnjaci suzdržani kad su u pitanju ponovljeni tretmani kod kojih se izaziva prskanje membrane masnih ćelija i njihovo nepovratno razaranje, sem kad je to medicinski opravdano.

Telesna težina, i pre svega masne naslage, mogu se, naravno, smanjiti odgovarajućim dijetama. Međutim estetski problem kod većine osoba koje su postizale smanjenje telesne težine jeste što se zapremina masnog tkiva nije smanjivala samo na željenim regijama (najčešće su to stomak, zadnjica, butine), već su tim procesom nepredvidivo ali neizbežno bivale zahvaćene sve anatomske regije (lice, vrat grudi) gde se tome obične ne teži.

TriPollar metoda, danas je svakako najpoznatiji neinvazivni postupak za rešavanje problema masnih naslaga na specifičnim anatomskim regijama i uklanjanje masnih naslaga sa određenih delova tela. Njome se ostvaruju do sada nedostupne mogućnosti remodeliranja i estetskog oblikovanja tela u težnji za njegovim svođenjem u željene mere.

Masno tkivo je matabolički neaktivno, ali ako se stimuliše zagrevanjem, pokazuje veliku aktivnost u otpuštanju masti. A to se upravo i dešava kod primene TriPollar tretmana. U osnovi, mehanizam delovanja je sledeći: pri protoku struja visoke frekvencije (RF – radiofrekventnih struja), zbog znatno veće specifične elektrootpornosti koju imaju masne ćelije, one se približno tri puta brže zagrevaju od ostalog tkiva. Na taj način, selektivnim zagrevanjem masnih ćelija gornjih (dermis) i dubokih (hipodermis) slojeva kože, ubrzava se njihov metabolizam i pokreće i pojačava fiziološki mahanizam lipolize, usled čega one otpuštaju nataloženu mast koja prelazi u tečno stanje – masne kiseline, a da ne dolazi do razaranja samih ćelija.

  • Celulit

Celulit je degenerativni proces koji se odvija u potkožnom masnom tkivu tokom kojeg se masne ćelije uvećavaju, sabijaju okolno tkivo, oštećuju  vezivno tkivo i slabe mikrocirkulaciju. Na površini kože se manifestuje u vidu pomorandžine kore. Toliko je prisutan da predstavlja brigu za skoro svaku ženu. Smatra se da je danas više od 80% žena iznad 20 godina starosti zahvaćeno nekim od stadijuma celulita, čak i onih sa manjkom telesne težine. Obično se gradira u četiri faze, i što se ranije započne pravi tretman rezultati su utoliko bolji. Zato je prvi savet kod celulita: nemojte odlagati započinjanje tretmana. 

U patologiji celulita tri stvari su dakle osnovne:

  • uvećanje masnih ćelija
  • slabljenje vezivnog tkiva
  • smanjenje mikrocirkulacije

 

Iz ovog sledi da je prava korekcija celulita moguća samo ako se uspešno deluje na sva tri ova njegova uzroka. A baš to izuzetno uspešno i ostvarujemo TriPollar tretmanom radiotalasne lipolize. Kozmetički efekat je odmah vidljiv kao smanjenje masnih naslaga, redukcija celulita i zatezanje kože.

Skupljanje viška i zatezanje kože

Opuštena, mlitava koža i bore su ne samo estetski već i psihološki problem.

Iako ne postoji način da se potpuno zaustave i neutrališu efekti starenja i uticaja gravitacije koji negativno utiču na našu kožu, posvećenost nezi ovog organa koji za ljudski organizam ima izuzetnu važnost, može otkloniti mnoge estetske nedostatke i zdravstvena probleme psihološke i fiziološke prorode.

TriPollar metoda u tome smislu predstavlja neuporedivu terapijsku proceduru koja svojim estetskim efektima može ojačati naše samopouzdanje i pružiti više zadovoljstva i radosti u životu.

Metoda se takođe uspešno koristi za neinvazivno, bezbolno podmlađivanje i zatezanje kože specifičnih regija kakve su nadlanice, vrat i lice, posebno zone oko očiju (ispod i oko obrva), usana i čela, odnosno radiotalasni lifting. Regeneracija se postiže povećanom aktivnošću fibroblasta – ćelija kože koje proizvode kolagen. Pod dejstvom povišene temperature dolazi do kontrakcije postojećeg kolagena što izaziva skupljanje kože i do stimulisanja fibroblasta da proizvode novi kolagen. Trenutni efekat zatezanja je vidljiv nakon svakog tretmana zbog dvodimenzionalnog protezanja kolagenskih vlakana. Ovaj efekat je znatno vidljiviji nakon nekoliko tretmana kada se seobom fibroblasta u inflamatornu rergiju pojačava produkcija novog kolagena. Zagrevanjem površinskih i dubljih slojeva kože takođe se poboljšava lokalna cirkulacija krvi kao i drenaža slobodnih masnih kiselina u limfni sistem i vrši eliminisanje viška tečnosti i toksina iz organizma. Time se, uz željeni estetski efekat zatezanja i podmlađivanja kože, istovremeno postiže i blagotvorno dejstvo bolje prokrvljenosti i detoksikacije tkiva i organizma u celini.

Danas klijenti više nisu prisiljeni da se oslanjaju samo na skupe, često veoma bolne invazivne tehnike koje zahtevaju kraći ili duži postoperatvni oporavak. Umesto toga najnovija dostignuća u ovoj oblasti nude efikasne neinvazivne metode poboljšanja fizičkog izgleda. Najpoznatije i najpriznatije od njih su svakako radiotalasna lipoliza i radiotalasni lifting odnosno radiofrekvencija i mezoterapija bez igle (no needle) nazvana i virtuelna mezoterapija.